Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Lidská práva
Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1   Link   INFID
Nelvládní společnost INFID sdružuje přes 100 indonéských i zahraničních organizací, analytická činnost, poradenství, pořádání konferencí.. Dobrý archiv článků týkajících se Indonésie a pravidelný přehled klíčových událostí.
24781
2   Link   ICG (International Crisis Group) Indonesia
Široce respektovaná mezinárodní organizace sdružující významné světové osobnosti a usilující o pochopení příčin a nalezení správných politických řešení světových konfliktů. Indonéskou sekci vede Sidney Jones, mj. expertka na terorismus v JV Asii.
1626
3   Link   TAPOL
Britská organizace zabývající se podporou a ochranou lidských práv. "Tapol" znamená indonésky politický vězeň. Články o lidských právech v Acehu, na Papuy, aj.
1672
4   Link   Human Rights Watch (Indonesia)
Významná mezinárodní nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv.
1739
5   Link   Amnesty International
Známá společnost obhajující lidská práva má na svém webu i sekci o (ne)dodržování lidských práv v Indonésii.
1681