Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zemřel indonéský historik Kartodirdjo

( 3 Hlasů )

[Yogyakarta, Indonésie]

Ve věku 86 let zemřel v pátek 7.12.2007 ve městě Yogyakarta indonéský historik Profesor Sartono Kartodirdjo. Plným právem byl považován za nejvýznamnější osobnost indonéského dějepisu a historiografie. Po dvě generace byl klíčovou postavou rozvoje historické vědy v Indonésii, velmi přispěl k obohacení kulturního a historického povědomí národa, zasloužil se o vzestup historické vědy na Univerzitě Gajah Mada v Yogyakartě. Studoval na Universitas Indonesia v Jakartě, poté na Yale University v New Havenu a doktorát získal na univerzitě v Amsterdamu. Napsal přes 10 významných historických děl a velké množství článků a studií, přičemž za jeho nejvýznamnější knihu je považována brilantní historická práce z roku 1966 "Rolnické povstání v Bantenu v roce 1888". Jeho díla se na rozdíl od jiných historiků, kteří se zaměřili na práce o významných osobnostech či o antikolonialismu, zabývala spíše otázkami sociálního vývoje chudých lidí na venkově, vývojem náboženských proudů, proměnou tradiční společnosti v moderní nebo i sociologickými fenomény, jako jsou chudí rikšaři (becakové) v Yogyakartě.

Profesor Kartodirdjo byl známý jako nesmírně inspirující, pracovitý, poctivý a skromný člověk. V devadesátých letech například neváhal odmítnout vydání historického sborníku o novodobé historii Indonésie, protože nesouhlasil s interpetací nejasných událostí okolo vojenského puče v roce 1965 Suhartovým režimem a nátlakem, který na něj byl jako na významného historika vykonáván.

Sartono Kartodirdjo rovněž ovlivnil studijní a vědeckou práci mnoha indonésistů v České republice, včetně členů tohoto sdružení. - tk -