Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jezero Tempe na Sulawesi vysychá

( 3 Hlasů )

[Sengkang, Indonésie]

Jezero Tempe, nacházející se v centrální části provincie Jižní Sulawesi, donedávna patřilo s rozlohou přesahující 100 km2 mezi nejvýznamnější vodní plochy v Indonésii. Jezerní ekosystém se vyznačoval rozmanitostí živočišných i rostlinných druhů a umožňoval živobytí značnému množství rybářů. Unikátní plovoucí obydlí domorodých rybářů sloužila jako lákadla pro příležitostné turisty. Údaje z období před cca 40 lety uvádějí roční úlovek kolem 50 000 tun ryb, nejrůznější druhy sladkovodních ryb z jezera Tempe se vyvážely až na Jávu.

Několik posledních let se však stále objevují znepokojivé zprávy, že je jezero ohroženo procesem usazování sedimentů, které do jezera přinášejí jeho přítoky, které jsou samy ohroženy erozí díky intenzivní zemědělské činnosti na jejich horních tocích. Každoročně se dno mělkého jezera zvýší o několikacentimetrovou vrstvu usazenin. Jezero v období sucha částečně vysychá, v období dešťů způsobuje omezená retenční schopnost jezera rozsáhlé povodně v celé oblasti (kraje Wajo, Soppeng, Sidrap). Produkce ulovených ryb se nyní dostala přibližně na pětinovou hranici dřívějších výlovů. Díky stále se zvyšující vrstvě usazenin je jezero téměř zcela zarostlé tzv. vodním hyacintem.

Negativní důsledky vysychání mají i sociální rozměr - mnoho rybářů přichází o práci a je nucena živit se zemědělstvím v pravidelně se opakujících cyklech vysychání a záplav částí jezera. Vysychání jezera je jevem do značné míry způsobeným člověkem, přesto si však místní samospráva neví s problémem rady. Dosavadní projekty počítají s prohlubováním říčních koryt přítoků pomocí rypadel, případně odvádění přebytečné vody v období dešťů do zadržovacích nádží. Přesto je však účinnost těchto navrhovaných opatření nejistá a jejich realizace z důvodu nedostatku lokálních finančních prostředků nesnadná. Potřebná částka je odhadována na přibližně 5 miliónů USD a bude jí nutno uhradit z provinčních a celostátních zdrojů.
- tk -