Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Školka pod horou Merapi slavnostně otevřena - TISKOVÁ ZPRÁVA

( 3 Hlasů )

Budova školky, rekonstruované sdružením Tenggara. Foto: Luděk Felcan Budova školky, rekonstruované sdružením Tenggara. Foto: Luděk Felcan
Budova školky, rekonstruované sdružením Tenggara. Foto: Luděk Felcan

Po zemětřesení v okolí města Yogyakarta (Indonésie) 27. května 2006 se do obnovy postižené oblasti zapojilo i české občanské sdružení Tenggara. Z prostředků získaných jako výtěžek benefičního večera konaného v Praze dne 13. června 2006 a z finančních příspěvků soukromých dárců realizovalo sdružení dva projekty přímé pomoci obětem zemětřesení.


V rámci prvního projektu se dětem v několika zničených vesnicích věnovali dobrovolníci z řad studentů místních vysokých škol, kteří dětem pomáhali překonat traumatickou zkušenost prostřednictvím uměleckých aktivit. Tento projekt probíhal po dobu jednoho měsíce a zúčastnilo se jej přibližně 300 dětí.

Projekt Školka pod horou Merapi měl za cíl přispět k obnově předškolní výchovy ve vesnici Pacing v oblasti Klaten. Přestože tato vesnice patří k nejvíce postiženým lokalitám v celé oblasti, nedostalo se jí dostatečné pomoci z vládních ani soukromých zdrojů. Sdružení Tenggara zde financovalo výstavbu budovy školky „TK Pertiwi“ částkou přesahující 100 000 Kč. Jedná se zřejmě o jediný projekt obnovy okolí Yogyakarty, na kterém se přímo podílí česká nezisková organizace. Díky dobré znalosti prostředí a předchozím zkušenostem z působení v provincii Aceh zasažené v prosinci 2004 tsunami získalo sdružení Tenggara důvěru místní komunity, která je v indonéských podmínkách klíčem k úspěšné realizaci projektu. Proto se i přes omezený rozpočet podařilo postavit školku v relativně krátkém čase dvou měsíců, bez admistrativních překážek běžných u jiných projektů a na rozdíl od jiných staveb s parametry odpovídajícími standardům pro výstavbu budov odolných vůči zemětřesení. Obyvatelé vesnice také ocenili, že se výuka přesunula z nevyhovujících podmínek ve stanech do nové budovy ještě před začátkem období dešťů. Školka byla slavnostně otevřena 13. listopadu 2006 za přítomnosti významných představitelů místní správy.

 

Vaše případné dotazy zodpovíme na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonním čísle +420605233576 (Martin Točík).