Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Školka pod horou Merapi: Tenggara stále pomáhá Indonésii

( 1 Hlas )

Vesnice Pacing se nachazi pod horou Merapi... Foto: Martin Točík Vesnice Pacing se nachazi pod horou Merapi... Foto: Martin Točík
Vesnice Pacing se nachazi pod horou Merapi... Foto: Martin Točík

Tři měsíce po zemětřesení v Yogyakartě se Tenggara konečně dostává k realizaci hlavní části pomoci obětem zemětřesení. Ve vesnici Pacing v kraji Klaten, na dohled od majestátní sopky Merapi na Střední Jávě, se hodláme významnou měrou zasadit o nové postavení zničené školky. Hlavním rysem projektu je vytěžit z minima maximum a umožnit obnovení předškolní výchovy dříve, než přijdou první říjnové lijáky, zvěstující půlroční období dešťů. Podaří se nám to?


Stavba školky – za málo peněz mnoho muziky?

Výtěžek z červnového benefičního koncertu (přibližně 45 000 Kč), posílený o soukromé příspěvky přátel (dalších přibližně 55 000 Kč) bude nakonec využit na výstavbu budovy školky. Ta byla ve vesnici Pacing, 15 km jižně od nejbližšího města Klaten, bez nadsázky srovnána se zemí. Plány na její opětovné postavení byly dosud poněkud odsunuty v pozadí, protože předškolní výchova příliš nepatří k prioritám vlády. Ačkoliv se zdá necelých 100 tisíc Kč na výstavbu bytelné budovy relativně málo, v indonéských podmínkách jde o prostředky dostačující. Ceny materiálu i pracovních sil nedosahují takové výše, jako v Česku. Náklady na pracovní sílu jsou například až 10x nižší. Pokud si řemeslník vydělá v javánské vesnici za den stokorunu, odchází spokojen. Přidavač se dokonce spokojí s cca 70-80 korunami. Zároveň je vhodné zaměstnat řemeslníky a jejich pomocníky přímo z vesnice, jelikož mohou následně své skromné výdělky použít na opravu svých domů.

Bez stavebního povolení, souhlas vydá sněm

Zcela zničená školka ve vesnici Pacing. Foto: Martin Točík Zcela zničená školka ve vesnici Pacing. Foto: Martin Točík
Zcela zničená školka ve vesnici Pacing. Foto: Martin Točík

Projekt stavby školky se nerodí snadno. Složitá projektová dokumentace, výpisy z katastru nemovitostí a zdlouhavé procedury na stavebních úřadech nejsou na javánském venkově potřeba. Nezbytné je naopak seznámení se starostou a s významnými členy vesnice a opakované "oťukávací" návštěvy.

Poloformální hovory prokládané nenucenou konverzací o soukromých záležitostech později vystřídají při vesnickém sněmu naopak dlouhé, okoličnaté formální projevy důležitých, případně rádoby důležitých jedinců. Účelem těchto jednání je zejména navázání důvěry. Dosažení oboustranně výhodné dohody a důvěra mezi jejími aktéry je pak základním stavebním kamenem jakéhokoliv projektu. Věcné a technické detaily se mohou doladit „za pochodu“. Pokud je však některá ze stran přitlačena do kouta, projekt je předem odsouzen k zániku či aspoň k mimořádným problémům. To i v případě, že obě strany dohodu posvětí psanou smlouvou. Taková je realita vzdálené Indonésie.

Naše jednání v pobořené vesnici Pacing nakonec po třech týdnech dospělo, alespoň doufejme, k vzájemné shodě a k souhlasu zahájit stavbu. Nejsme si jistí, zda vesničané pochopili, jak údajně "chudí studenti" ze země Čeko mohli nashromáždit sbírku rovnající se celoročnímu rozpočtu asi dvaceti místních vysokoškoláků. Rozhodně však přijali projekt za svůj, nikoliv pouze za cosi vnuceného od bílých tváří. Došlo i na emotivní proslov a slzy paní ředitelky. Doufejme, že se stavbu podaří do dohodnutých pěti týdnů dokončit...

V projektu "Školka pod horou Merapi" je smluvním partnerem Tenggary malá místní organizace SPEK-HAM (Women Solidarity for Humanity and Human Rights) z 50km vzdáleného města Solo, od prvních dnů po zemětřesení trvale přítomná v Pacingu, která byla pověřena řízením a dozorem nad stavebními pracemi. Projekt byl po konzultacích s obyvateli Pacingu navržen zkušeným technikem, absolventem stavební vysoké školy v Solu. Lidé z vesnice Pacing se dohodli, že poskytnou na stavbu svůj díl využitelného dřeva a souhlasili s 50% krácením mezd za neodborné práce. Školka bude mít dvě učební místnosti o rozměrech 6 x 5 metrů s oddělenými vchody, bytelnou železobetonovou konstrukci dle norem a doporučení, dřevěný "předpisový" krov a tradiční střechu s taškami. Předpokládáme, že ji bude využívat cca 30-40 dětí, velmi pravděpodobné jsou i některé společné aktivity celé komunity.

Mám přispět?

Rozpočet projektu je velice napjatý, pokrývá pouze asi 90% plánovaných nákladů, a tak stále přijímáme příspěvky od našich čtenářů a dalších příznivců. S nadsázkou lze říci, že za cenu dvou plzeňských dvanáctek je možné zakoupit čtvereční metr podlahových dlaždic či pytel cementu, dotovaný výrobcem pro humanitární účely. Proto si znovu dovolíme zopakovat, že i stovka tři měsíce po zemětřesení "na zmar" nepřijde. Občanské sdružení Tenggara přijímá příspěvky na účtě vedeném u EBanky 2023330001/2400 (heslo: pomoc Indonésii), na požádáni poskytne i daňově řádně uznatelnou darovací smlouvu.