Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Javánská svatba (V.) - Alternativní způsoby sňatku

( 0 Hlasů )

V poslední části našeho seriálu o javánské svatbě se krátce podíváme na alternativní způsoby uzavření sňatku. Tyto níže popsané svatební obřady se konají tehdy, pokud nemají snoubenci dostatek finančních prostředků na nákladné rituály spojené se svatbou nebo jejich rodiče se sňatkem z různých důvodů nesouhlasí.


Nikah sirih

Nikah sirih je také velmi často nazýván nikah di bawah tangan (doslovně sňatek pod rukou). Je to uzavření manželství pouze na základě víry. Ještě než se pustím do bližšího popisu tohoto úkonu, je potřeba připomenout, že svatba na Jávě v sobě zahrnuje dvě formality - registraci u civilního úřadu a sňatek dle náboženské víry.

Nikah sirih je povolen a uznáván pouze muslimům. Nutno dodat, že takto lze uzavřít manželství i mezi muslimem a nemuslimkou. Nelze to ale naopak - dle islámského práva je manželství mezi muslimkou a nemuslimem zakázáno, žena - muslimka si tedy vždy musí vzít pouze muslima. Tento úkon v sobě skrývá pouze religiózní složku a právně není uznáván. K tomuto způsobu uzavření manželství dochází například pokud se zamilovaní chtějí spolu blíže stýkat, ale nechtějí porušit islámské právo a mít výčitky vůči bohu. Často jim v klasickém sňatku brání fakt, že stále studují, nejsou si až tak jisti, že jim vztah vydrží, či nejsou na úplný svatební obřad dosti finančně připraveni. Velmi častým důvodem bývá nesouhlas rodičů jednoho či obou partnerů. Nesmírnou roli také hraje tlak okolí - lidí ze sousedství. Je opravdu společensky nepřijatelné, aby dívka a její hoch vícekrát spali v jednom domě (jeden pokoj už vůbec nepřipadá v úvahu), přestože by byli doma i její/jeho rodiče. Je to velmi pohoršující a určitě by byla sousedy velmi pomlouvána nejen ta dvojice, ale i celá rodina. Dle svých zkušeností vím, že řada vysokoškoláků se pro tento akt rozhoduje, protože již chtějí žít společně se svým/svoji milým/milou, ale žádný pronajímatel by je nenechal bydlet společně, kdyby nebyli manželé. Často jsou proto tito pronajímatelé, společně s tzv. ketua RT (předseda nejmenší správní jednotky, kterou tvoří obvykle deset až dvacet sousedských rodin žijících v jedné ulici), zváni na svatební obřad. I když slovo obřad se vzhledem k povaze tohoto krátkého aktu nehodí.

Další početnou skupinou lidí jsou obyvatelé malých a izolovaných vesnic. Tito většinou chudí lidé se zpravidla takto žení/vdávají, protože na úplný obřad nemají potřebné peníze. Na rozdíl od vysokoškoláků ani v průběhu života často k formálnímu uzavření manželství ani nedojde.

Samotný průběh obřadu je poměrně velmi jednoduchý a krátký. Stačí, aby poprosili imama, islámského duchovního, který je znalý koránu a islámského práva, za přítomnosti alespoň dvou svědků. Takto uzavřené manželství má pouze ústní formu, není nikde zapsáno, neexistuje o něm žádný materiální důkaz, není právně legalizováno a nevzniká jím žádný právní nárok.

Kawin lari

Kawin lari by se dalo přeložit jako únosový sňatek. Je to uzavření manželství, přestože jedna nebo dokonce obě strany rodičů nesouhlasí se sňatkem. Jedná se o velmi řídký jev, protože jak jsem se již zmínila v úvodu, svatba dvou jedinců není na Jávě individuální záležitostí, ale jedná se o spojení dvou rodů, dvou velmi širokých, rozvětvených rodin. Pokud rodiče dívky či chlapce nesouhlasí se sňatkem, nepožehnají jim a snoubenci (potažmo manželé) stěží najdou pochopení a podporu u jakýkoliv příbuzných. Nelze nepřipomenout také fakt, že na rodiče je pohlíženo jinak než jak jsme zvyklí v naší euroamerické společnosti. Rodiče jsou po celý život nesmírně uctíváni. Je krajně nevhodné jim cokoli odmítnout a naprosto nepřípustné se s nimi hádat. Bylo velmi pozoruhodné sledovat, jak již téměř třicetiletí studenti telefonovali domů z vysokoškolské koleje a žádali o svolení, jestli se mohou zúčastnit víkendového výletu mimo město a to i přesto, že s rodiči byli ve fyzickém kontaktu jen párkrát do roka. Když jsem se jich ptala, zdali to považují za tak nutné požádat o svolení, bylo mi nesčetněkrát odpovězeno, že jsou na to zvyklí, a že se dovolují, i když je zcela zřejmé, že jim to bude dovoleno. Nejen z tohoto jasně vyplývalo, jak jsou všichni velmi vázáni na své rodiče. Tento vliv se nesnižuje ani po svatbě. Na rodiče je po celý život nazíráno jako na ty, co mají absolutní, nezpochybnitelnou pravdu.