Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Svátek Idul Adha v Surabayi

( 0 Hlasů )

Netradiční přeprava kozy k obětování při svátku Idul Adha. Foto: R.Damayanti Netradiční přeprava kozy k obětování při svátku Idul Adha. Foto: R.Damayanti
Netradiční přeprava kozy k obětování při svátku Idul Adha. Foto: R.Damayanti

Islám, tak jako jiná světová náboženství, má celou řadu svých významných dní a svátků. Na 10. ledna tohoto roku připadá jeden z nejvýznamnějších svátků, které si muslimové po celém světě připomínají. Ani Indonésie, země s největší populací muslimů, nezůstává pozadu. Spolu s věřícími muslimy se půjdeme podívat na východní Jávu do přístavního města Surabaya. V ulicích tu začínají oslavy svátku Idul Adha – dne obětování.


Idul Adha je dnem, kdy si muslimové podle koránské tradice připomínají odhodlání proroka Abraháma obětovat syna Ismaela jako důkazu hluboké víry a odevzdání do vůle Alláha. Když byl Abrahám vyzván obětovat život svého syna, rozhodl se, i přes obrovskou bolest, kterou mu toto rozhodnutí činilo, že příkazu uposlechne. Alláh byl spokojen s Abrahámovým důkazem víry a poslušnosti a na poslední chvíli nahradil Ismaela za beránka. Jako připomenutí této významné události nyní muslimové, kteří si to mohou finančně dovolit, rituálně porážejí dobytčata (kozu, ovci, krávu či velblouda) a jejich maso rozdávají chudým a nemajetným.

Svátek Idul Adha začíná desátým dnem měsíce Dzú-l-hidždža, tedy posledního měsíce islámského kalendáře. Islámský kalendář se řídí lunárním cyklem a je o 11 dní kratší než obecně používaný gregoriánský kalendář, který sleduje sluneční cyklus. Pro určení dne svátků a tedy i Idul Adha je rozhodující fáze měsíce. Z tohoto důvodu se může přesné datum svátku v různých oblastech světa, v závislosti na místní viditelné pozici měsíce, drobně lišit.

Týden před svátkem se na mnoha místech Surabayi začínají objevovat první prodavači obětních koz a ovcí. Prodávaná zvířata obvykle pocházejí z Lamonganu, Madury, Jombangu a dalších nedalekých míst. Obchodníci se sjíždějí do velkého města, kde očekávají více zákazníků i větší zisky. Cena průměrně vzrostlých zvířat, která se běžně pohybuje od 100 do 200 tisíc rupií (250–500 Kč) se s přibližujícím svátkem zvedá na 350-450 tisíc rupií. Těsně před “velkým dnem” nejsou výjimkou ceny šplhající až 600-800 tisícům rupií. Velká statná koza může stát až 1 milion a kráva je na prodej za 5 až 6 milionů.

 

Zajímavým výjevem, který můžete před svátkem v ulicích Surabayi běžně spatřit jsou becaky (rikšy), které se namísto transportu lidských zákazníků prohánějí ulicemi Surabayi s mečícími zvířecími pasažéry. Většina lidí preferuje tento způsob dopravy zvířat od prodejců domů, neboť převážet kozy na motorce je nepohodlné a automobily po převozu zvířat zapáchají jako kozí chlívek.

 

V den svátku se věřící scházejí za ranního rozbřesku ke společné modlitbě, která se obvykle koná na otevřených prostranstvích a v mešitách. Po modlitbě se muži shromaždují na vyhrazených místech a porážejí předepsaným způsobem shromážděná zvířata. Ženy vypomáhají s porcováním a balením masa, které je následně distribuováno mezi chudé a potřebné.

Retnani Damayanti
(Překlad a doplnění článku Pavel Sýkora)

Pozn.: V článku je použit přepis názvu svátku Idul Adha, tak jak je používán v Indonesii (Hari Raya Idul Adha). V Indonésii a Malajsii se rovněž setkáváme s pojmenováním Hari Raya Qurban (Den obětování). V Turecku a Albánii má svátek jméno Kurban Bayramı. V regionu západní Afriky se setkáváme s pojmenováním Tabaski. V Bangladéši je znám jako Qurbani Eid a v Indii a Pakistánu jako Bakr-Id (bakr = koza). V anglickém přepisu nejčastěji používáme Eid al Adha nebo Eid ul-Adha. V českém jazykovém prostředí se objevuje přepis Íd Al Adhá (dle Islamweb.cz).

Přepis měsíce Dzú-l-hidždža používáme v souladu s přepisem používaným na Islamweb.cz. Odpovídá anglickému ekvivalentu Dhu al-Hijjah.