Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Javánská svatba (IV.) - Posvatební rituály

( 0 Hlasů )

Javánská svatba rozhodně svatebním obřadem, kde muž a žena potvrdí své odhodlání snášet dobré i špatné v životě společně, nekončí. I po této hlavní části svatby je třeba vykonat ještě několik menších rituálů, o nichž přinášíme informace v tomto článku.

 


Sepasaran pengantin

První noc novomanželé prožijí spolu ve slavnostně nazdobeném pokoji nevěsty v domě jejích rodičů. I v současnosti platí povinnost zůstat tam pět dnů, po tuto dobu oba nemají opouštět dům, není-li to nezbytně nutné. Je třeba přiznat, že oba novomanželé jsou obvykle velmi vyčerpáni a tak tento „nucený“ odpočinek opravdu potřebují. Krom toho je potřeba vše uklidit a vrátit vypůjčené domácí potřeby.

Po pěti dnech jsou novomanželé za velikého veselí odvezeni v doprovodu svých přátel a několika příbuzných většinou do domu, kde budou společně bydlet. V některých případech je nevěsta odvedena do domu rodičů ženicha, ale o tom blíže až v následující kapitole.

Zde je ještě nutno poznamenat, proč právě pět dnů. Javánský týden je pětidenní. Prvnímu dnu se říká Legi, druhý je Pahing, následuje Pon, Wage a poslední je Kliwon. Každý den má svůj speciální přínos (více informací v kapitole o předsvatebních rituálech). Těchto pět dnů tvoří tedy jakousi ucelenou jednotku.

Ngundu mantu

Obřad ngundu mantu se obvykle koná (ale ne bezpodmínečně), když ženich pochází z jiného etnika než nevěsta. Pravděpodobnost konání toho obřadu se také výrazně zvyšuje, pokud se jedná o první svatbu v rodině ženicha. Je to symbolické přijmutí nevěsty do rodiny ženicha. Průběh je analogický k předsvatebním a svatebním rituálům, jsou však většinou podstatně zjednodušené. Nevěsta je tímto vlastně představována a přijímána i širší rodinou, která se neúčastnila svatebních rituálů v místě rodiny nevěsty. Od této chvíle bydlí oba novomanželé v rodině ženicha. Samozřejmě jen v případě, že ještě nemají svůj vlastní dům.

Někdy se také používá termínu ngundu mantu pro neformální recepci, která se koná v domě ženicha. Je to slavnost jen pro blízké přátele obou novomanželů. Zde se často pije alkohol, hrají kostky či jiné hazardní hry, tancuje dangdut. Tento večer je to povoleno a společností omlouváno, protože se má za to, že je to naposledy, kdy se takto novomanželé baví. Je to vlastně rozloučení s hýřivým, nezodpovědným životem. Proto je tento „večírek“ také často nazýván melepes jago (melepas - uvolnit, opustit; jago - kohout), přenesený výraz pro „dělání si, co hrdlo a srdce ráčí“.