Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Indonéský den v Kralupech s Tenggarou

( 0 Hlasů )

Indonéský den v Kralupech nad Vltavou Indonéský den v Kralupech nad Vltavou
Indonéský den v Kralupech nad Vltavou
V rámci multikulturní výchovy a Dne jazyků se v pátek 18. listopadu 2005 uskutečnil na základní škole Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou program o Indonésii. Na jeho uspořádání se podílelo občanské sdružení Tenggara a Indonéské velvyslanectví.

Žáci 5. a 7. tříd nejprve shlédli dvě ukázky indonéského umění v podobě vystoupení tanečního souboru Indonéského velvyslanectví. Poté měli možnost seznámit se s některými aspekty bohaté indonéské kultury – a to jak na přednášce o ostrově Sulawesi, tak na tvůrčí dílně indonéských tanců.


Nápad na uspořádání této akce vyšel tentokrát ze strany základní školy, přesněji na žádost Mgr. Kateřiny Viktorové, která na škole působí jako učitelka tříd prvního stupně. Po prodiskutování vzájemných představ, nápadů a podnětů vznikl následující program:

Indonéský den v Kralupech byl zahájen tanečním vystoupením čtyř tanečnic amatérského tanečního souboru při Indonéském velvyslanectví v Praze. Dívky v prostorách malé tělocvičny nejprve zaujaly tancem ze Západní Jávy Jaipongan [čti: džajpongan]. Po něm Mgr. Viktorová a tři členky sdružení Tenggara přivítaly asi 150 přítomných žáků. Než se skupina tanečnic připravila na své druhé vystoupení, studenti si vyslechli základní informace o Indonéské republice, a zároveň se dozvěděli několik pozoruhodných zajímavostí o této zemi.

Tanečnice poté na rytmickou hudbu Západní Sumatry předvedly tanec iRantak, který vychází z indonéského bojového umění pencak silat a je tedy zcela odlišný od předešlého jemného a zdobného tance Západní Jávy. Po představení diváci zaslouženě odměnili tanečnice dlouhým potleskem a květinami. Poté následovala několik minut dlouhá spontánní diskuse žáků s účinkujícími.

Druhou částí připraveného programu, tentokrát však již jen pro žáky 7. tříd, tj. asi pro 70 dětí, byly dvě paralelně probíhající prezentace. První z nich byla přednáška Mgr. Michaely Rybkové o etnické skupině Torajů [čti: toradžů] žijících na ostrově Sulawesi. Výklad byl zaměřen především na jejich specifické a naprosto unikátní pohřební obřady a byl doplněn promítáním fotografií z torajského pohřbu.

Další prezentací byla spíše praktická výuka – jednalo se o workshop indonéských tanců pod vedením Lucie Solfronkové. V této alternativní vyučovací hodině si žáci vyslechli povídání o indonéském tanečním umění – o rozdílech a podobnostech tanců na jednotlivých ostrovech. Dále si studenti mohli sami vyzkoušet několik základních tanečních prvků z tanců Střední a Západní Jávy, Západního Kalimantanu, ostrova Bali nebo Západní Sumatry.


Pozn.: Článek napsaly společně Lucie Solfronková a Mgr. Michaela Rybková. Lucie Solfronková studuje mezinárodní vztahy a věnuje se indonéským tancům, které studovala rok na Institutu indonéských umění v Yogyakartě. Mgr. Michaela Rybková vystudovala indonésistiku a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém doktorském studiu se věnuje výzkumu kultury Torajů.