Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Distribuce školních potřeb v Acehu

( 0 Hlasů )

Image Image

 

V lednu 2005 zahájilo sdružení Tenggara sbírku na pomoc obětem tsunami v Acehu. Díky příspěvkům všech příznivců Tenggary, základních škol v Kralupech nad Vltavou, Benátkách nad Jizerou a dalších, se podařilo shromáždit částku, díky níž se desítky dětí mohly vrátit do škol a prostřednictvím knížek nebo hodin tance alespoň na chvíli zapomenout na katastrofu, která je postihla. Další fázi pomoci realizovala Tenggara s pomocí České katolické charity, jejíž koordinátorkou humanitárního projektu v postižené oblasti se stala členka sdružení, indonésistka a etnoložka Michaela Kupková, která nám při dočasném návratu do České republiky napsala podrobnější zprávu o využití finančních prostředků vzešlých ze sbírky.

 

 


V prosinci 2004, kdy oblast jihovýchodní Asie postihla jedna z nejzávažnějších přírodních katastrof v dějinách lidstva – jedno z nejsilnějších zemětřesení, jehož následné otřesy jsou doposud dostatečně citelné v oblasti nejbližší epicentru – indonéské provincii Acehu, a následné smrtící tsunami, které zemětřesení vyvolalo, se i sdružení Tenggara stalo součástí celosvětové odezvy a uspořádalo veřejnou sbírku na pomoc obětem této přírodní katastrofy, směřovanou konkrétně do nejpostiženější oblasti – Acehu. Po společné dohodě bylo rozhodnuto, že z výtěžku této sbírky budou zabezpečeny potřeby těch nejmladších - dětí, žáků a studentů. Část financí, které byly vybrány, umístila Tenggara prostřednictvím České katolické charity, která v oblasti aktivně působí od února 2005.

Poté, co byl v červnu 2005 proveden odhad humanitárních potřeb v okolí Calangu, jednoho z nejhůře poničených měst západního pobřeží Acehu, a vytipována základní škola v Keutapang, jejíž veškeré vybavení bylo při prosincové katastrofě zničeno, objednala Tenggara výrobu nových školních lavic a židlí, učitelských stolů a tabulí v hodnotě 22 500 Kč, které budou sloužit pro potřeby žáků, jejichž výuka běžela doposud za velmi provizorních podmínek. Počátkem srpna byly veškeré školní potřeby předány do užívání této základní školy, která je tak jednou z mála v oblasti, kde výuka opět připomíná běžný školní den před prosincem 2004. V mnoha provizorních školách dětem dodnes slouží jako psací stolky špalek či lavice narychlo stlučená z naplavených prken, neustále tak připomínající nešťastnou událost.

Další distribuce školních pomůcek byla provedena 23. srpna v oblasti ležící přibližně 100 km na sever podél acežského pobřeží. Tentokráte se jednalo o střední náboženskou školu nacházející se nedaleko města Lamno, správního centra stejnojmeného okresu. Díky své poloze patří škola ležící ve vzdálenosti 3 km od pobřeží mezi školy, kde přívalová voda zničila vybavení a školní učebnice. Žáci docházející do této školy pochází ze širokého okolí, kde bylo z celkového počtu 48 vesnic zasaženo přímo 31.

Po rozhovoru s ředitelem školy, panem Muhammadem Nasirem, S. Ag., počátkem měsíce srpna vyšlo najevo, že tato škola doposud stojí stranou pomoci nevládních organizací působících v oblasti Lamna na poli vzdělávání. Ředitel tento fakt přisuzuje náboženskému statusu své školy, kde je kromě běžné výuky shodné s obecnými osnovami všech státních středních škol kladen důraz také na náboženskou výuku. Tento fakt by samozřejmě neměl být směrodatný pro jakoukoliv organizaci působící na poli humanitární pomoci, mezi jejíž základní krédo patří pomoc všem bez rozdílu náboženství. Ať už je důvod jakýkoliv, faktem zůstává, že podmínky pro výuku v této škole jsou doposud nedostačující a čekání na nejen tsunami oslabenou vládní pomoc by vyžadovalo značnou a dlouhodobou trpělivost. Proto byla na základě informací poskytnutých učitelských sborem a vlastním předběžným zjištěním situace ve škole MTsN Lamno provedena objednávka a distribuce školních učebnic v hodnotě 35 000 Kč, které budou sloužit více než třem stům žáků.

Již dnes je zřejmé, že i přes velkou a rychlou celosvětovou odezvu a pomoc oblastem postiženým prosincovou přírodní katastrofou bude potřeba ještě mnoho času a úsilí, než se život v oblasti navrátí do původního stavu. Nicméně, jakákoliv sebemenší snaha má pozitivní dopad a velký význam v rámci společné obnovy. Já bych chtěla tímto prostřednictvím předat velké díky ze strany učitelů a žáků škol v Acehu, jimž jsme společně mohli pomoci a ještě pomůžeme při návratu k běžnému životu.

Pozn.: Michaela Kupková je členkou sdružení Tenggara a absolventkou oboru indonésistika a etnologie. V současné době pracuje pro Českou katolickou charitu jako koordinátorka humanitární pomoci v Acehu.