Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Svatba v Indonésii - jak přemoci úředního šimla

( 4 Hlasů )

Svatba v Indonésii? Čeká Vás stoh papírů Svatba v Indonésii? Čeká Vás stoh papírů
Svatba v Indonésii? Čeká Vás stoh papírů

Dobře si vzpomínám, kdy jsem sháněl informace o tom, co vše je třeba udělat pro svatbu v Indonésii a následné vyřízení trvalého pobytu manželky v ČR a nebylo to snadné. Kdyby někdo pojal stejný nápad (a takové případy se objevují), snad se mu budou následující zkušenosti hodit.

Co je potřeba vyřídit v ČR?

Platný cestovní pas
To je asi jasné, něčím se totožnost prokázat musí.

Vízum
Doporučuji "sosial-budaya" (sociální a kulturní), které vydá Indonéské velvyslanectví na základě pozvání. Standardní cena 850 Kč.

Osvědčení o právní způsobilosti uzavírat manželství v cizině
Jeden z klíčových dokumentů. Vydá ho oddací matrika příslušného obecního úřadu za drobnou úplatu cca 50 Kč. Dokument je třeba legalizovat.

Rodný list
Další důležitý dokument, vydá ho rodná matrika příslušného obecního úřadu. Cena vydání druhopisu je 50 Kč. Dokument je třeba legalizovat.

Potvrzení o náboženské příslušnosti
Podle indonéských zákonů mohou uzavírat manželství pouze osoby stejného vyznání. Ateismus není v Indonésii uznáván. Jsou-li osoby rozdílného vyznání, musí jeden z partnerů přijmout vyznání druhého partnera.

V našem případě byl jednotícím vyznáním islám. Pro sňatek muslimů je oddávajícím orgánem KUA (Kantor Urusan Agama), který potvrzení požaduje. Widya je rodilá muslimka a Pavel konvertoval na islám přibližně půl roku před svatbou. V tomto případě je možné příslušné potvrzení získat buď na místě v libovolné mešitě nebo se obrátit na Islámskou nadaci v ČR.

V případě ostatních vyznání nemusí být dokument vyžadován.
Dokument musí být legalizován.

Tyto zmíněné dokumenty v zásadě stačí a můžeme vyrazit na cestu.

 

Překlad a legalizace

Dokumenty vydané českými úřady musí být legalizovány českými úřady a následně superlegalizovány Indonéským velvyslanectvím.

Akce trochu připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce a logika věci je taková, že indonéské úřady akceptují pouze takové české dokumenty, jejichž platnost je ověřena Indonéským velvyslanectvím (superlegalizace). Indonéské velvyslanectví zase ověří platnost pouze dokumentů, u nichž je pravost potvrzena Ministerstvem zahraničních věcí ČR (legalizace)... a Ministerstvo zahraničních věcí ověří dokumenty, jejichž platnost je potvrzena buď příslušným ministerstvem, krajským úřadem či podobným orgánem.

V praxi to znamená následující:

Rodný list a Osvědčení právní způsobilosti nám ověří nadřízený orgán obecního úřadu (Magistrát hl. města Prahy či příslušný Krajský úřad). Takto ověřené dokumenty zaneseme na Ministerstvo zahraničních věcí (Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, Praha 1), kde nám každý dokument za 100Kč orazítkují.

Potvrzení náboženské příslušnosti
Zde záleží na tom, co je z Indonésie požadováno. V našem případě bylo patřičné potvrzení vydáno Islámskou nadací v Praze a muselo být podepsáno před notářem.

S dokumentem se následně putovalo na Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2), které za 30 Kč ověřilo podpis notáře. S novým razítkem opět spěcháme na známé Ministerstvo zahraničních věcí pro legalizaci.

Všechny zmíněné dokumenty opatřené legalizací Ministerstva zahraničních věcí musíme následně nechat přeložit do indonéštiny soudním Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , který připojí překlad k mocně orazítkovanému originálu dokumentu.

Takto opatřený dokument zaneseme na konzulární oddělení Indonéského velvyslanectví, kde nám dokumenty superlegalizují. Cena je 500 Kč/ dokument.

 

 

Co je potřeba vyřídit v Indonésii?

Veškeré "objednávání" svatby nejspíše zařídí občan Indonésie - sám nevím, co všechno to obnáší. Další úřední postupy závisí na tom, kde se rozhodnete se svým partnerem/ partnerkou pobývat. V našem případě byla cílovou zemí ČR.

Po svatbě obdržíte nějaký oddací list, který může mít různé podoby.

Tento oddací list je důležitým dokumente a na jeho základě budete následně provádět registraci sňatku v ČR. Podobně jako u dokumentů z ČR je však potřeba jejich legalizace.

Tu provedeme následovně:

Oddací list okopírujeme a necháme notářsky ověřit. S ověřenou kopií se vydáme do Jakarty na Ministerstvo spravedlnosti, tuším 6.patro, kde po velkých vyjednáváních a četných podpláceních získáme legalizaci.

Tím jsme se kvalifikovali do dalšího levelu a můžeme směle vyrazit na Ministerstvo zahraničí (známého jako DepLu). DepLu působí organizovanějším dojmem než předchozí instituce a tak vybevi trpělivostí a drobnou finanční pozorností úředníkům jistě získáme i zde razítko. Rychlost vyřízení je přímo úměrná finančnímu obnosu, který jsme ochotni obětovat - přibližně za 100.000Rp se to dá zvládnout za jeden den.

Razítko Ministerstva zahraničí nám otvírá dveře na České velvyslanectví v ulici Gereja Maria Theresia. Zde nám dokumenty vybavené předchozím razítkem opatří superlegalizací. Je dobré se předem domluvit, jak dlouho bude vyřízení trvat. Může to trvat i několik dnů. Poplatek je tuším cca 100.000 Rp za dokument.

Vybaveni superlegalizovaným oddacím listem můžeme vyrazit zpět do ČR.

A co s tím v ČR ?

Aby byl sňatek platný i v ČR je třeba jej registrovat. Institucí zodpovědnou za administraci sňatků uzavřených v zahraničí je "Zvláštní matrika" se sídlem v Brně. Registraci provedeme provedeme prostřednictvím Oddací matriky v místě bydliště, kde je třeba předložit svůj rodný list, OP a oddací list z Indonesie opatřený soudním překladem.
Vyřízení registrace trvá cca 4-5 týdnů.

Velmi doporučuji sjednat si ihned po příjezdu zdravotní pojištění. Změna klimatu může působit různé obtíže a léčba placená v hotovosti ze svého je drahá.

 

Jak zařídit trvalý pobyt

První kroky je třeba podniknout již v Indonésii. Nabízejí se zde totiž dvě základní varianty:

Varianta A („standardní“ ovšem méně příjemná a využívaná)

Tato varianta je úředníky považovaná za standardní postup a spočívá v tom, že si vaše manželka požádá o trvalý pobyt v ČR na zastupitelském úřadě ČR v Jakartě a vyčkává na rozhodnutí „doma“ v Indonésii. Pokud je jí trvalý pobyt udělen, zažádá si o „Vízum k vyzvednutí trvalého pobytu“ s platností cca 3 dny, přicestuje do ČR, vyzvedne si Povolení k trvalému pobytu na místním referátu Cizinecké policie a je to.

Varianta B (častěji používaná)

Vaše žena či snoubenka si požádá na Velvyslanectví ČR v Jakartě o turistické vízum v délce trvání 90dní (více ZDE).
Lhůta na vyřízení víza je 30 dní, takže je nutné o něj požádat v dostatečném předstihu.
Na základě tohoto víza vaše žena přicestuje do ČR a nastává proces žádosti o trvalý pobyt.
Tuto záležitost vyřizujeme na místním referátu Cizinecké policie.

Vyřízení trvalého pobytu důrazně doporučuji zahájit co nejdříve, neboť 90 dní pobytu na turistické vízum není až tak dlouhá doba jak se může zdát.

Po vstupu ČR do EU se věc pro občany EU zjednodušila, neboť vaše manželka je rodinným příslušníkem občana EU, což přináší značně zjednodušený úřední postup.

K žádosti o trvalý pobyt budeme potřebovat následující dokumenty:

1. Žádost o povolení k trvalému pobytu pro rodinné příslušníky občanů EU

- formulář je k dispozici na referátu Cizinecké policie

2. Úřední překlad oddacího listu (postačuje indonéský, protože v té době na 99,9% ještě nebudete mít hotovou registraci sňatku v ČR a tudíž ani český oddací list)

3. Pas s platným vízem

4. Dvě fotografie pasového formátu

5. Teoreticky může Cizinecká policie žádat i další dokumenty, ale není to obvyklé (doklad o zajištění financí, doklad o zajištění ubytování, výpis z trestního rejstříku).

Tyto dokumenty podáme na referátu Cizinecké policie a je zahájeno řízení. Lhůta na vyřízení je 60 dní a realita se tomu může velmi silně blížit. O výsledku řízení budete informováni písemně spolu s vyzváním k vyzvednutí hotového dokumentu.

Dotazy ani telefonáty příliš nepomáhají. S jiným jazykem než češtinou nepočítejte. Doporučuji mít časovou rezervu, jinak je to o nervy, že bude vaše žena nucena letět znovu do Jakarty vyřídit si nové vízum. Widya získala povolení k trvalému pobytu den před vypršením jejího turistického víza :-)

Pokud vyřizujete trvalý pobyt v Praze na Olšanské a čas se vám krátí, můžete zkusit zavolat přímo na oddělení, které má na starosti region JV Asie a poprosit o přednostní vyřízení. Dámy bylé milé a nápomocné (tel. 947820577).

Pozn.: Pavel Sýkora je členem sdružení Tenggara. Osobní stránky Pavla a Widye naleznete zde.