Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Stále pomáháme v postiženém Acehu: aktivity Tenggary jsou populární (nejen) mezi dětmi uprchlíků

( 0 Hlasů )

Tenggara podporuje děti z uprchlického tábora v Banda Acehu. Foto: Michaela Kupková (2005) Tenggara podporuje děti z uprchlického tábora v Banda Acehu. Foto: Michaela Kupková (2005)
Tenggara podporuje děti z uprchlického tábora v Banda Acehu. Foto: Michaela Kupková (2005)

Dva měsíce po ničivém zemětřesení už se naše aktivity v Acehu dobře zaběhly. Výše příspěvků na kontě sdružení Tenggara překročila částku 110 tisíc korun a většina těchto peněz již byla poslána do Acehu, kde jsou využívány na pomoc obětem tsunami se zvláštním zřetelem na děti. Sbírkové konto je stále otevřeno a současně se rozbíhají další aktivity, a sice navazování spolupráce s velkými humanitárními organizacemi.


Jednou z klíčových aktivit přímo v Acehu je nyní získávání podrobných informací o oblastech, kam se dosud humanitární ani rozvojové pomoci příliš nedostalo. Náš terénní tým Tenggara Aceh, vedený Murtalou, nyní dočasně posílila naše členka etnoložka Míša Kupková, která do Acehu doprovází dvojici humanitárních pracovníků České katolické charity. Dobré a přesné informace z Acehu jsou základem našich jednání s dalšími českými subjekty, které mohou do vytipovaných oblastí uvolnit výrazně větší prostředky, než jakými sami disponujeme. Těžištěm našeho zájmu zůstávají školy a další vzdělávací zařízení pro děti.

Velké množství dětí stále zůstává v uprchlických zařízeních, kde pro ně sdružení Tenggara připravuje rozličné kulturně-vzdělávací aktivity, které jim pomáhají ukrátit volný čas, který je v podobných improvizovaných podmínkách vždy velmi těžké smysluplně využít. Díky tomu, že většinu našeho místního týmu tvoří studenti uměleckých škol, probíhá denně výuka tradičních tanců, nacvičování různých vystoupení a vzájemné soutěže a přehlídky mezi dětmi z různých táborů. Tyto aktivity jsou velmi dobře přijímány jak dětmi a uprchlíky, pro které jsou tyto aktivity určitou terapií, tak i místními i mezinárodními humanitárními organizacemi.

Fakt, že se dětem věnují studenti, kteří sami pochází z Acehu, mluví stejným dialektem a implementují do aktivit místní zvyky a tradice, je velice ceněn. Jak píše Murtala v jedné ze svých zpráv, většina učitelů, kteří zde nyní působí, nepochází z Acehu. Témata jako místní kultura a tradice teď ve výuce chybí a děti nemají pocit blízkosti a domova, který je právě nyní tolik důležitý.

Ve městě Banda Aceh je humanitární situace s výhradami stabilizovaná a částečně i koordinovaná. Bohužel se stále daří objevovat oblasti, kam humanitární pomoc nedosáhne. Tenggara se snaží zásobovat základními potravinami takto opomenutou oblast Lamno, která je z bezpečnostních důvodů kontrolována vojsky TNI a veškerá distribuce pomoci je silně zpomalována byrokratickými postupy. Díky znalosti situace se však našemu týmu daří mnohé překážky obcházet a do oblasti již dopravil několik tun potravin.