Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zákaz používání cizích jazyků ve veřejném prostoru

( 0 Hlasů )

[Indonésie, Jakarta]
Indonéská vláda plánuje, že s platností od roku 2007 zakáže používání cizích jazyků ve veřejném prostoru. Toto omezení by se týkalo především reklamy, obchodních značek, názvů budov a médií. Nápisy v cizích jazycích se budou moci používat pouze tehdy, bude-li vedle nich uveden také překlad do indonéštiny, který však musí být napsán větším písmem. Vláda tak chce zabránit nadužívání cizích slov a posílit roli indonéštiny jako hlavního jazyka ve veřejném prostoru. Za porušení zákazu bude hrozit trest v podobě odnětí povolení k podnikání.