Tenggara.net

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí JV Asie

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

O nás

Email Tisk
( 3 Hlasů )

V průběhu minulého roku se naše sdružení vyvíjelo a v jeho struktuře a činnosti se udály podstatné změny. Nastal tedy nejvyšší čas, abychom Vám, zájemcům o Indonésii a Jihovýchodní Asii, poskytli o Tenggaře poněkud ucelenější obraz.

Tenggara.net

Kdo jsme

Občanské sdružení Tenggara bylo založeno v roce 2004 s cílem poskytovat podrobnější informace o Indonésii a Jihovýchodní Asii a podpořit tak porozumění a toleranci vůči jiným kulturám. Tenggara sdružuje či spolupracuje s odborníky na Indonésii, kteří se věnovali důkladnému teoretickému studiu historie, jazyků, literatury, hudby, tance či divadelních umění na českých univerzitách, praktické zkušenosti a znalosti pak získávali během svých dlouhodobých studijních pobytů v Indonésii. Při svých aktivitách využívá Tenggara rovněž poznatků českých a zahraničních cestovatelů, kteří probádali i odlehlejší místa indonéského souostroví. Ačkoliv nás spojuje náklonnost k této krásné, zajímavé a doposud částečně neprobádané zemi, jsme schopni kritického pohledu a analýzy.

Proč Tenggara?

Když jsme hledali název pro naše sdružení, nechali jsme se inspirovat geografickou polohou regionu, na který se budou naše aktivity zaměřovat, tedy na jihovýchodní Asii. A protože zemí našemu srdci nejbližší je Indonésie, převzali jsme slovo pro jihovýchod právě z indonéštiny - tenggara.

Pro koho

Tenggara nabízí své služby a znalosti školám, médiím, institucím, cestovním kancelářím, kulturním střediskům, leteckým společnostem a ostatním firmám, které mají zájem dozvědět se více o Indonésii a ostatních zemích Jihovýchodní Asie. Formu a obsah našich programů přizpůsobujeme vždy zájmům a představám účastníků a zároveň dbáme na to, aby byly naše pořady nejenom plné zajímavých informací, ale také zábavné a inspirativní.

Naše aktivity

www.tenggara.net - Indonésie online

Naše pravidelně aktualizovaná internetová stránka www.tenggara.net je bránou k informacím o Indonésii a Jihovýchodní Asii. Zveřejňujeme zde články o různých stránkách života v oblasti, včetně politiky, historie a kultury, podáváme informace o aktuálním dění v Indonésii, upozorňujeme na výstavy a kulturní pořady týkající se Jihovýchodní Asie a poskytujeme praktické rady cestovatelům. Návštěvníci našich stránek si na diskusním fóru mohou vyměňovat zkušenosti ze svých cest nebo získat odpovědi a vysvětlení týkající se nejrůznějších témat. Součástí internetových stránek je také fotogalerie, která dokumentuje naší činnost a život v Indonésii.

Přednášky a semináře - Indonésie všemi smysly

Tenggara vnímá důležitost multikulturního vzdělávání, a proto je jednou z našich stěžejních aktivit pořádání přednášek a seminářů pro českou veřejnost, školy a ostatní zájemce. Snažíme se, aby se účastníci těchto programů nejenom dozvěděli faktické informace, ale také měli možnost poznat Indonésii všemi smysly - zahrát si na tradiční nástroje, seznámit se s rozmanitostí indonéského tanečního umění, proniknout do tajů bojového umění pencak silat, ochutnat indonéské speciality, naučit se několik základních slov v místních jazycích, prohlédnout si artefakty a předměty denní potřeby, vyzkoušet si indonéské oděvy nebo diskutovat s rodilými Indonésany. Systematickou výuku indonéských tanců a hudby zajišťujeme také prostřednictvím kurzů.

Kulturní představení - Indonésie hudbou a tancem

Tenggara pořádá a zprostředkovává vystoupení zaměřená na indonéské taneční, hudební a dramatické umění. Návštěvníci našich kulturních pořadů tak mají jedinečnou možnost shlédnout javánské, balijské a sumatránské tance, bojové umění pencak silat, zaposlouchat se do javánské či balijské hudby a obdivovat hru stínů v tradiční divadelní formě wayang kulit.

Poradenství - Indonésie bezpečně

Tenggara nabízí osobní konzultace týkající se studia, cestování nebo podnikání v Indonésii, poradenství při vyřizování úředních záležitostí, včetně zajišťování potřebných dokumentů pro sňatek s občanem či občankou Indonésie.

Tlumočnický a překladatelský servis - Indonésie v překladu

Tenggara vyhotovuje překlady úředních listin, projektů a článků a poskytuje tlumočení oficiálních i neoficiálních setkání. Překládali jsme dokumenty pro humanitární, charitativní a další organizace, tlumočili pro indonéské a české prezidenty, ministry, velvyslance, státníky a významné osobnosti politického a kulturního života.

Výuka indonéštiny - Indonésie s porozuměním

Tenggara má několikaleté zkušenosti s výukou indonéštiny. Jedním z významných úspěchů v této oblasti bylo vypracování konverzace a indonésko-českého slovníku, které jsou k dispozici na internetových stránkách sdružení.

Spolupráce s českými médii - Indonésie v médiích

Členové Tenggary byli již několikrát vyzvání Českou televizí, zpravodajskou stanicí BBC i jinými médii k poskytnutí komentáře k aktuálnímu politickému, společenskému a kulturnímu dění v Indonésii. Články o Indonésii uveřejňujeme v časopisech a novinách.

Humanitární a rozvojová pomoc - Pomoc Indonésii

Po úderu tsunami v indonéské provincii Aceh na konci roku 2004 distribuovala Tenggara prostřednictvím svého terénního pracovníka potravinovou pomoc do oblastí, které zůstávaly dlouhou dobu mimo dosah mezinárodních humanitárních organizací, nakoupila školní potřeby pro žáky základních a středních škol, zorganizovala projekt výuky acežských tanců jako formu psychosociální pomoci zaměřenou na léčbu traumatu dětí v uprchlických táborech a podílela se na rekonstrukci škol zasažených přírodní katastrofou.

Publikace - Indonésie tiskem

Své znalosti o Indonésii se Tenggara snaží zprostředkovat také české veřejnosti v různých tištěných publikacích. Mezi jeden z těchto projektů patří spolupráce s Českou katolickou charitou na vytvoření uceleného souboru kulturních, historických, politických a dalších faktických informací o provincii Aceh. Členem Tenggary je také spoluautor první knihy o dějinách Indonésie v českém jazyce.

Knihovna - Indonésie při ruce

Tenggara připravuje zprovoznění knihovny zaměřené na knihy, časopisy, mapy a audiovizuální média o Indonésii a ostatních zemích Jihovýchodní Asie.

Pokud máte zájem s občanským sdružením Tenggara spolupracovat, chcete být informování o pořadech týkajících se Jihovýchodní Asie či potřebujete informace, které jste na webových stránkách www.tenggara.net nenašli, napište nám na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kontakt

Tenggara, o.s.
Kozácká 7
101 00 Praha 10

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
telefon: +420 607 126 528